bgdeen

За безработни лица

АКО СТЕ БЕЗ РАБОТА

no-work useful-information

УКАЗАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ:

  1. Регистрирайте се в Бюрото по труда по адресна регистрация/местоживеене.
  2. Запознайте се със Списъка на професиите/специалностите, по които обучават клоновете на ДП БГЦПО – от тази рубрика или чрез трудовия Ви посредник в Бюрото по труда. Информация за начина на провеждане на обученията ще намерите и на информационните табла на Бюрото по труда. Можете да посетите и някой от клоновете на ДП БГЦПО!
  3. По-подробна информация за начина на провеждане на обученията в клоновете на предприятието можете да намерите в Описание на курсовете.
  4. Изберете подходяща за Вашето образователно и квалификационно равнище, здравословно състояние и желание за реализация професия/специалност.
  5. Запознайте се с Графика на провежданите обучения в клонове на ДП БГЦПО. За Графика ще Ви информира и трудовият Ви посредник в Бюрото по труда. Той е изложен на информационното табло на Бюрото по труда. Можете да посетите и някой от клоновете на ДП БГЦПО!
  6. Консултирайте избора си с Вашия трудов посредник и подайте заявка в Бюрото по труда за участие в обучение по избраната от Вас професия в клон на ДП БГЦПО!
  7. Запознайте се с Правилника за обучение и пребиваване в клоновете на ДП БГЦПО!

Ако следвате тези стъпки ще стигнете до най-доброто предложение за Вашата квалификация! Ще получите безплатно обучение на високо качество, даващо Ви добър шанс за намиране на работа!
Настаняването в общежитие и пътните се поемат от Бюрото по труда. За всеки присъствен ден в курс за обучение получавате стипендия!
В общежитието на всеки клон на ДП БГЦПО ще намерите необходимия комфорт за живеене, в столовата – здравословна, топла, прясно сготвена храна!