bgdeen

Проект PERCEIVE

They-form-part-of-the-quality-assurance-team1

Проект PERCEIVE: Разработване на механизми за осигуряване на качеството в средите за електронно обучение в областта на ПОО

Цели на проекта:

Проект PERCEIVE е насочен към разработването, тестването и интегрирането на методи и инструменти за оценка на качеството, които последователно повишават качеството на електронното обучение в областта на ПОО в различни комбинации от технологично подкрепени обучения.

Проектът PERCEIVE е специално ориентиран към осигуряване на качеството на проектирането (дизайна) и предоставянето на професионално електронно обучение, включително процеса на предоставяне на обучение, като например законодателство, финансиране, организация и управление на електронното обучение, необходими технически решения, повишаване на квалификацията на човешките ресурси, включително преподаватели в областта на ПОО и друг персонал в областта на ПОО.

За допълнителна информация можете да посетите уебсайта на проекта: https://perceive-project.eu/

1и Информационен бюлетин

През последните няколко години, и особено след избухването на COVID-19, начинът и средствата за предоставяне на образование бяха напълно променени. Първата вълна на пандемията подчерта празнината в ефективността на интегрирането на технологиите в предоставянето на обучения по целия свят.

Независимо от това, степента до която технологията е интегрирана в работата на доик на ПОО и проектирането и предоставянето на решения за електронно обучение, зависи от размера и предишния опит на всеки доставчик. По-големите доставчици са склонни да имат допълнителни ресурси, увеличен брой опитен персонал, както и синергии с други доставчици на образование, фактори, които всички заедно допринасят за по-добро време за реакция и гъвкавост по отношение на включването на технологичния напредък в техните операции. Това води до неравенства между по-големите и по-малките местни доставчици на ПОО, които не са в състояние да се адаптират и да следват най-новите технологични тенденции със същата ефективност.

В същото време всеки доставчик на образование, особено в областта на ПОО, проектира и предоставя курс според специфичните за страната нужди на пазара на труда. При прехвърляне на курс от „лице в лице“ в онлайн среда, стилът на преподаване също се различава, както и уменията и компетенциите на преподавателския състав. В резултат на това различните доставчици на ПОО предлагат различни учебни преживявания за един и същ предмет и създават чувство на объркване сред обучаемите. Това се отразява негативно на имиджа на ПОО, тъй като учениците не са сигурни дали придобиват едно и също ниво на умения и компетентности в онлайн и във физическа учебна среда.

В този контекст предложено решение би било създаването на хоризонтална и сплотена рамка за осигуряване на качество, която да подкрепя всички доставчици на ПОО, независимо от размера им, при предоставянето на онлайн обучение. Подобно усилие би гарантирало висококачествени стандарти на предоставянето на образование, докато учащите ще се чувстват по-уверени в изучаването на курс за ПОО, дори ако той се предоставя онлайн.

Това е основната цел на проекта PERCEIVE, който е проектирал и разработил цялостна рамка за осигуряване на качеството, обхващаща всички основни аспекти, които влияят върху качеството на онлайн курс в среда на ПОО. За повече информация относно проекта и безплатната за използване рамка можете да посетите уебсайта на проекта на следната връзка:

https://perceive-project.eu