bgdeen

Проект PERCEIVE

They-form-part-of-the-quality-assurance-team1

Проект PERCEIVE: Разработване на механизми за осигуряване на качеството в средите за електронно обучение в областта на ПОО

Цели на проекта:

Проект PERCEIVE е насочен към разработването, тестването и интегрирането на методи и инструменти за оценка на качеството, които последователно повишават качеството на електронното обучение в областта на ПОО в различни комбинации от технологично подкрепени обучения.

Проектът PERCEIVE е специално ориентиран към осигуряване на качеството на проектирането (дизайна) и предоставянето на професионално електронно обучение, включително процеса на предоставяне на обучение, като например законодателство, финансиране, организация и управление на електронното обучение, необходими технически решения, повишаване на квалификацията на човешките ресурси, включително преподаватели в областта на ПОО и друг персонал в областта на ПОО.

За допълнителна информация можете да посетите уебсайта на проекта: https://perceive-project.eu/