bgdeen

Проект IKSE

5

Иновации в сферата на онлайн обучението и социалното предприемачество

Пандемията COVID-19 предизвика големи промени в световен мащаб. В обучението и образованието настъпи дигитална трансформация. Появи се необходимост от създаване на цифрови модели и инструменти. За да запълни тази празнина проект “Innovative keys for social entrepreneurship” (IKSE) си постави за цел да създаде иновативни онлайн ресурси и инструменти в областта на социалното предприемачество, както и да развие цифрови и педагогически компетенции на лица от сферата на образованието и обучението.

В рамките на период от две години, в резултат на съвместната работа на организации, свързани с образованието и обучението от Испания, Италия, България и Турция трябва да бъдат създадени два онлайн обучителни курса – онлайн курс за дизайнери на електронни обучения и ключови действащи лица в ПОО и онлайн курс за социално предприемачество, които да дадат възможност за провеждане на обучение от разстояние.

Целите, дейностите и развитието на проекта можете да видите на уебсайта: https://ikse.eu/  Там ще намерите ресурси и инструменти, свързани с онлайн обучението и социалното предприемачество.