bgdeen

Проект – Digital skills for future

IMG-007503e7811c9bad6eaf638b3a02e35c-V

Проект: Дигитални умения за бъдеще/ Digital skills for future

Проект: Дигитални умения за бъдеще/ Digital skills for future

Период: 01.06.2020 – 31.12.2022 г.

Програма: Еразъм+, КА1 Образователна мобилност за граждани,

Партньор: IiB INSTITUT FUR INTERDISZIPLINARE BILDUNG (IIB)

 

Главната цел на проекта е повишаване на дигиталните компетентности на персонала – основно

преподавателски, но и отчасти на административен, тясно свързан с учебния процес. По този начин ще се гарантира протичането на процесите (главно на учебния, но и на регистрационния, отчетния и др.) в обучаващата институция на съвременно ниво съгласно изискванията на развитието на техника и технологиите.

 

Основните дейности, които екипът на ДП БГЦПО иска да подобри с този проект са:

  • използване на дигитални средства за провеждане на обучение, отговарящо на съвременните изисквания;
  • въвеждане на елементи на Coding и Robotik в обучението по професия;
  • развитие на насърчаваща концентрацията учебна среда (Classroom Management);
  • обогатяване на традиционно използваните методи за обучение посредством креативни методи /самоорганизирано учене/ колаборативно учене / учене чрез проекти;
  • повишаване на андрагогическите компетентности на преподавателите чрез развитие на Feedback-култура;
  • подобряване на професионалния обмен между преподавателите (вътрешна култура в обучаваща институция).

 

Ще бъдат организирани и проведени две учебни посещения с предварително съгласувана между партньорите, програма. Участници в посещенията ще бъдат преподаватели, ръководители и сътрудници, участващи пряко в учебния процес. Те ще придобият знания и умения по Coding и Robotik, които стават все по-търсени, ще усъвършенстват използването на дигитални средства и ще тренират използването на нови методи, както и ще се определи начина на пренасяне на тези иновации в ежедневната им преподавателска дейност.