bgdeen

Проект Digital School

compare-fibre-Y8TiLvKnLeg-unsplash (1)

Иновативни подходи в обучението

Проект Digital School представя иновативни подходи, свързани с дигитализацията в сферата на обучението. Той дава възможност за интеграция на цифровите технологии, които могат да бъдат специално проектирани за определени професии. Перспективите пред обучeнието са свързани с провеждане на повече обучения за повишаване на уменията за работа с технологиите и по-голяма самоорганизация, както от страна на обучителите, така и от страна на обучаемите.

Проектът предоставя възможност на партньорите да придобият знания и компетентности, като им предоставя три модела за дигитално обучение. Адаптирането на тези примери или на елементи от тях ще даде началото на един нов подход, чрез който обучаемите придобиват необходимите за пазара на труда знания, умения и компетентности.

За да бъде успешно реализиран новият модел на обучение е необходимо активиране на потенциала както на бизнеса, така и на държавните, регионалните и местните структури.

Разпространението на резултатите от проекта ще помогне за мотивация и създаване на необходимите дейности за развитие на обучението в тази посока.