bgdeen

Проект DIGI READY

Kick off meeting Pic-DIGI READY

DIGI READY с уебсайт!

DIGI READY прави достъпно цифровото професионално образование и обучение (ПОО) в Европа.

Правейки принудителна корекция на онлайн обучението поради кризата с COVID-19, пропуските в образователната система станаха очевидни. Онлайн платформите не бяха достатъчно зрели, за да посрещнат нуждите на хората с увреждания.

Учейки се от успеха и неуспеха на методите, възприети от образователния отрасъл, за да направи ПОО достъпно, DIGI READY се надява да допринесе за цифрово включване в образователния сектор.

Но как точно проектът ще постигне това?

Можете да следите развитието и целите на проекта на новия уебсайт DIGI READY! Бъдете в крак с всички новини и напредък в рамките на проекта!

Уебсайт: https://digi-ready.eu/

 

Миналата седмица проектът DIG-i-READY си проправи път до конференцията #ICCHP/AAATE в Леко!

Проектните партньори от Entelis представиха на мрежовия семинар проекта DIG-i-READY, заедно със SKATE, RightToConnect и Entelis+.

Всичките проекти идват с обща цел за дигитално включване чрез различни аспекти. DIG-i-READY се фокусира върху включването в обучителния сектор, като се учи от опита с COVID 19.

Научете повече за проекта на DIG-i-READY – European Association of Service providers for Persons with Disabilities (easpd.eu)

 

 

 

 

DIGI READY обявява покана за добри практики за дигитално включване в професионалното образование и обучение (ПОО) по време на COVID-19

За да гарантира наличието на дигитално включване и готовност в сферата на образованието, проектът DIGI-Ready отправя покана за добри практики, канейки организации, ученици със специални образователни потребности и преподаватели в целия Европейски съюз да представят своите най-добри практики за създаване на дигитално образование, включително в разгара на кризата COVID 19.

За борба с различните проблеми, пред които е изправен образователният сектор по време на кризисния период, представените практики ще бъдат картографирани и анализирани и използвани за създаване на DIGI Ready каталог с добри практики. Този каталог ще служи като добър източник,  на който да се позовават учебните структури, разглеждайки съществуващите инструменти и методологии под шапката на практиките за дигитализиращо приобщаващо образование във времена на криза. Каталогът допълнително ще извлече ключови фактори за успех за приобщаваща дигитална готовност през фазата на картографиране и анализ.

Можете да изпратите вашата кандидатура тук -> https://bit.ly/3JV9NlD

Добра практика по проекта DIGI READY се отнася до подход, който допринася за приобщаващи дигитални практики в ПОО за хора със специални образователни потребности. Могат да бъдат предоставени следните ресурси, които дефинират тези добри практики:

 • Книги/ Наръчници
 • Учебни програми
 • Ръководства
 • Документи свързани с политиките
 • Емпирични публикации
 • Теоретични/ Концептуални публикации
 • Доклади
 • Семинари

(Списъкът не е изчерпателен и други източници на практики могат да бъдат разглеждани. )

Крайният срок за подаване на предложенията е 15 април 2022г.

 

DIGI READY: По-добра подготовка за включване в дигитално обучение

На 31 януари 2022 г. партньорите по проекта DIGI READY се събраха на първа среща, за да отбележат началото на проекта. Проектът е с продължителност 24 месеца и има за цел да въведе цифрови структури в образователната среда със специален фокус върху учениците със специални образователни потребности (СОП) и достъпността.

В разгара на пандемията COVID 19 светът се пренастрои онлайн, което неминуемо пренесе образованието онлайн. Тенденцията на цифровизация се ускори, но не всички бяха подготвени и снабдени с правилните инструменти, за да се справят с почти пълното преминаване към онлайн среда. Хората с увреждания бяха сред малцината, чиито нужди не бяха напълно задоволени.

В този контекст, когато насочим вниманието си към образованието, центровете за професионално обучение (ПОО) бяха доста засегнати, тъй като се наложи да бъдат затворени поради пандемията. Адаптирането към дистанционното обучение беше и продължава да бъде предизвикателство за образователния сектор. За да се справи с липсата на цифрови умения и необходимата дигитална инфраструктура, проектът DIGI READY ще се опита да:

 • създаде на нов начин на мислене у преподавателите за използване на цифрови структури в ежедневната им работа.
 • подпомогне центрове за ПОО и училищна система да се справят с нова форма на преподаване в съответствие с пандемията.
 • предостави познания как да се пренесат дигиталните промени в образователния сектор и да се насочат към всички целеви групи на тези институции.

 

Идеята е да се предоставят краткосрочни, средносрочни и дългосрочни решения, иновативни подходи и инструменти за преподавателите в областта на ПОО и лицата, вземащи решения, с ясен фокус върху образователната среда и достъпността, особено за учащите се със специални нужди, за добро, добре балансирано и приобщаващо цифрово образование.

В по-широк план резултатите от проекта ще бъдат полезни за образователния сектор в Европа при евентуални извънредни ситуации като земетресение, здравна криза и др.

Следващите стъпки на проекта ще бъдат насочени към събиране на добри практики, използвани от организации в Европа за справяне с цифровата трансформация в образователния сектор. Това ще бъде използвано за разработване на Каталог на добрите практики, в който ще бъдат включени добри идеи и механизми, които са били приложени от организациите по отношение на цифровата готовност в образователния сектор по време на пандемията COVID 19.

Партньори по проекта DIGI READY са:

Intenationaler Bund (IB) Mitte gGmbH

European University Cyprus, JKU – Johannes Kepler Universität Linz | JKU Linz;

 Technische Universität Dresden — TU Dresden;

Daugavpils tehnikums;

State enterprise Bulgarian-German Vocational Training Center;

Associazione Italiana Assistenza Spastici- AIAS Bologna Onlus;

Assistierender Technologie in Europa;

European Association of Service Provides for People with Disabilities;