bgdeen

Проект SEAL – SEe And Learn

20150507_103750_432x768

Нов проект, в който ДП БГЦПО е партньор

seal

Целта на проекта е събирането и анализирането на добри практики, свързани с WBL – Базирано на работата учене, дуално обучение, извеждане на иновации и успешни модели. Фокусът е поставен върху разликите между обучение за придобиване на професионални/технически умения и на обучението за придобиване на меки умения (ключови компетентности), професионалното обучение между традициите (в Италия, Испания, Португалия) и иновациите (Германия, Белгия, България), ролята на преподавателя като коуч, ментор/наставник и обучаващ, ролята на фирмата и нейните наставници.

Целевите групи на проекта са ръководители и преподаватели в обучаващи организации, ментори/наставници от фирми.