bgdeen

Проект DigiLike

Business executives discussing with their colleagues on whiteboard during meeting at office

Потребност от дигитализиране на обучението

Проектът е по Програма Еразъм+, Стратегически партньорства, Обмен на добри практики.
На пръв поглед идеята на водещата организация IIB за подпомагане на дигиталното учене на ученици в болнични заведения е далеч от дейността на ДП БГЦПО. Но партньорството в проекта е ценно с възможността за експерти на ДП БГЦПО да се запознаят отблизо и на практика с начина на разработване, подготовка и провеждане на дигитално обучение, което представлява близка цел на предприятието.