bgdeen

Проект КА2 Komm Inno

Business executives discussing with their colleagues on whiteboard during meeting at office

Подобряване на компетентностите на персонала за разработване и прилагане на иновации в професионалното обучение на рискови групи на пазара на труда

Проектът е поредната мярка на ДП БГЦПО за повишаване квалификацията на персонала в няколко насоки:
– Методически, свързани с подобряване провеждането на обучение чрез работа (дуална система на обучение) и с провеждането на атрактивен учебен процес с безработни лица от рисковите групи на пазара на труда – хора с различни проблеми при намиране на заетост,
– Организационна – за оптимизиране на партньорството с бизнеса за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение),
– Мултикултурна, проектна, за работа по международни проекти, свързани с общо европейски образователно-политически проблеми.