bgdeen

Текущи проекти

Проект SEAL – SEe And Learn

Проект SEAL – SEe And Learn

Проектът е по Програма „ЕРАЗЪМ+“, КА 2 – Обмен на добри практики, на италианската обучаваща организация EGNIM PIAMONTE и обединява партньори от Италия, Германия, Испания, Португалия, Великобритания, Белгия и България.

ERASMUS+ Moбилност за обучаващ персонал в професионалното обучение

ERASMUS+ Moбилност за обучаващ персонал в професионалното обучение

Повишаване на социалната компетентност на персонала с цел подобряване качеството на професионалното обучение на възрастни