bgdeen

Отчети

Доклад за дейността на ДП БГЦПО към 30.9.2022

Нетна експозиция 30.09.2022

Финансов отчет на ДП БГЦПО към 30.9.2022

Политика за оповестяване на информация на ДП БГЦПО

Нетна експозиция 30.06.2022

Финансов отчет 30.06.2022

Доклад за дейността 30.06.2022

Нетна експозиция 31.03.2022

Финансов отчет 31.03.2022

Доклад за дейността 31.03.2022

Нетна експозиция 31.12.2021

Годишен фенансов отчет 31.12.2021

Доклад за дейността 31.12.2021

Нетна експозиция 30.09.2021

Доклад за дейността 30.09.2021

Финансов отчет 30.09.2021

Финансов отчет 30.06.2021

Доклад ДП БГЦПО 30.06.2021

Нетна експозиция ДП БГЦПО 01.03.2021

Финансов отчет 01.03.2021

Доклад ДП БГЦПО 01.03.2021

Нетна експозиция ДП БГЦПО 31.12.2020

Годишен финансов отчет 2020

Доклад ДП БГЦПО 2020

Нетна експозиция

Финансов отчет 01-09-2020

ДП БГЦПО 01-09-2020

Финансов отчет 01-06-202

Нетна експозиция ДП БГЦПО 01-06-2020

Доклад ДП БГЦПО 01-06.2020

Финасов отчет 01-03-2020

Нетна експозиция ДП БГЦПО 01-03-2020

Доклад ДП БГЦПО 01-03-2020

Отчети 2020

PO2021

Ключовите умения – защо са важни

biologdesigner Information BG