bgdeen

Обучения на наставници

В Държавно предприятие„Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО)

Придобитият опит от ежегодно обучаваните обучаващи на възрастни, вкл. наставници (около 200 лица на година) дава увереност на екипа на ДП БГЦПО, че по този начин допринася за развитието на дуалното обучение в България, на наставничеството като един полезен за всяка фирма процес и подпомага работодателите в техните усилия за повишаване квалификацията на персонала. Обучението на наставници има пряко отношение към квалификацията на персонала и качеството на труда и придобива още по-голямо значение за предприятията и фирмите не само в рамките на дуалното обучение, но и при схеми за чиракуване, практики на ученици и обучавани в центрове за професионално обучение, стажове на студенти, новоназначени работници и служители.
Наставниците са ключови фигури във фирменото обучение и от тяхната дейност до голяма
степен зависи успеха на фирмата.
Предлагаме на Вашето внимание обща учебна програма за обучение на
наставници, която можем да адаптираме към Вашите желания, потребности и
възможности като организация и изпълнение.
Програмата е базирана на утвърдената със Заповед на министъра на
образованието и науката № РД09-997/02.04.2019 г. „Програма за обучение на наставници
за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с
обучаваните за осъществяване обучение чрез работа (дуална система на обучение)“.

nlue9id4

Ако следвате тези стъпки ще стигнете до най-доброто предложение за Вашата квалификация! Ще получите безплатно обучение на високо качество, даващо Ви добър шанс за намиране на работа!

Настаняването в общежитие и пътните се поемат от Бюрото по труда. За всеки присъствен ден в курс за обучение получавате стипендия!
В общежитието на всеки клон на ДП БГЦПО ще намерите необходимия комфорт за живеене, в столовата – здравословна, топла, прясно сготвена храна!

Прочетете още

Програма за обучение на наставници

Запиши се сега!

запишете се курс тук