bgdeen

Обучения в ДП БГЦПО

ОБУЧЕНИЯ НА НАСТАВНИЦИ

Обучението на наставници има пряко отношение към квалификацията на персонала и качеството на труда и придобива още по-голямо значение за предприятията и фирмите не само в рамките на дуалното обучение, но и при схеми за чиракуване, практики на ученици и обучавани в центрове за професионално обучение, стажове на студенти, новоназначени работници и служители.

Предлагаме на Вашето внимание  учебна програма за обучение на наставници!

profesionalno proektirane

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ДП БГЦПО

Центърът за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към ДП БГЦПО е лицензиран и притежава Лицензия № 325 от 17.04.2014 г., издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.

ЦИПО е част от структурата на ДП БЦПО и е постоянно действаща единица. Неговата основна роля е предоставяне на качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на обучаемите и ефективно партниране с работодателите за осигуряване на  места за производствена практика и преодоляване бариерите на безработните лица при реализацията им на пазара на труда.

АКО СТЕ БЕЗ РАБОТА

Стигнете до най-доброто предложение за Вашата квалификация! Ще получите безплатно обучение на високо качество, даващо Ви добър шанс за намиране на работа!

Настаняването в общежитие и пътните се поемат от Бюрото по труда. За всеки присъствен ден в курс за обучение получавате стипендия! В общежитието на всеки клон на ДП БГЦПО ще намерите необходимия комфорт за живеене, в столовата – здравословна, топла, прясно сготвена храна!

АКО ТЪРСИТЕ

Нови професионални изяви или развитие на личността.

Ако желаете да повишите квалификацията си или се преквалифицирате.

Тук ще намерите подходящи предложения!
Ние ще ви помогнем да постигнете целта си!
Запознайте се с нашите предложения!
На ваше разположение сме за въпроси!