bgdeen
11
юни
2018

Международна годишна конференция на ЕVBB и EVTA – София 2018

От 06 до 08 юни 2018 г. в София се проведе редовната международна годишна конференция на Европейската асоциация на институциите за професионално обучение (EVBB) заедно с другата голяма европейска мрежа Европейската асоциация за професионално обучение (EVTA).

Конференцията бе организирана и проведена с активното съдействие на Държавно предприятие „Българо-Германски Център за Професионално Обучение“ (ДП БГЦПО) и на Министерство на труда и социалната политика, под патронажа на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. И двете европейски организации, EVBB и EVTA, са част от експертната група към Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия и са утвърдени и ангажирани нейни партньори като европейски мрежи, защитаващи интересите на своите членове – доставчици на професионално образование и обучение (ПОО). EVBB и EVTA представляват повече от 70 участници в областта на ПОО, сред които и най-големите от Германия, Австрия, Франция и Италия.

Международната конференция бе проведена съгласно програмата й в хотел „Балкан“ и хотел „Хилтън“ в София по основната тема: „РАБОТНИ МЕСТА ЗА БЪДЕЩЕТО: Професионално образование и обучение и модели за продължаващо обучение за икономиката в контекста на дигиталното развитие като гаранция за конкурентоспособност и социално сближаване“. По темата говориха представители на Европейската комисия, на CEDEFOP, заместник-министър Русинова на МТСП и заместник-министър Михайлова на МОН, проведоха се оживени дискусии по развитието на политиките за професионално обучение и ролята на работодатели и синдикати.

В рамките на конференцията на 8 юни 2018 г. се проведе специализиран семинар на ДП „Българо-Германски Център за Професионално Обучение“ (ДП БГЦПО) под надслов „Конференция на бъдещето – „Професионалното / Дуалното обучение – нов шанс за бизнеса, младежите и професиите на бъдещето“, с участието на Специализираната комисия „Обучение и квалификация“ на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), членове на Консултативния съвет на ДП БГЦПО, работодатели. Семинарът представи интелектуалните продукти на проект „Стратегическо сътрудничество между бизнеса и професионалното обучение за дуално обучение“ (FokusDual) на ДП БГЦПО и представляваше информационен и дискусионен форум за конструктивното им обсъждане заедно със значимата за работодатели тема за дуалното обучение и прилагането му в България:
• Учебна програма за обучение на обучаващи на наставници;
• Учебна програма за обучение на наставници;
• Ръководство за участници в дуално обучение – работодатели, наставници, обучаеми;
• Примерни учебни програми за обучение по 5 професии на дуален принцип.

На международната конференция присъстваха представители на 5-те клона на ДП БГЦПО от градовете Плевен, Пазарджик, Стара Загора, Смолян и Царево. Те се запознаха със стремежите на EVBB за осигуряване на по-добър имидж на ПОО в Европа, новите професии и дигитализацията на икономиката и обучението, начините за насърчаване на общоевропейските политики за професионално образование и обучение като основен инструмент за устойчиво икономическо развитие. Качеството в ПОО, по-добрата пропускливост между образователните системи и иновативните действия за социално маргинализираните хора бяха сред темите, залегнали в дългосрочните стратегии на двете европейски организации EVBB и EVTA.