bgdeen

За физически лица

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОВИШИТЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ПРЕКВАЛИФИЦИРАТЕ

АКО ТЪРСИТЕ НОВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗЯВИ

 job-information  useful-information

 

КАК МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ:

  1. Запознайте се с дейността на ДП БГЦПО, неговата материално-техническата база и опита му в провеждането на различни видове обучения – от тази рубрики и от „За нас”.
  2. Предлагаме Ви различни възможности:
  • Включване в курсове за начално професионално обучение или за повишаване на квалификацията по професии/специалности, по ключови компетентности: къмпютърни крусове, езиково обучение, др.;
  • Включване в семинари по актуални професионални теми;
  • Участие в курс за дуално обучение по нова за Вас професия. Материали за дуалното обучение можете да намерите в рубриката „За работодатели”.
  • Включване в курс за безработни лица, ако смятате да напускате работа и се регистрирате в Бюрото по труда. Информирайте се от рубриката „За безработни”.
  1. Разгледайте Графика на обученията, провеждани в клоновете на ДП БГЦПО – можете да се запишете в такъв курс и без да сте регистрирано безработно лице – срещу заплащане. Внимание: Курсовете се провеждат в дневна форма.
  2. Прочетете Списъка на професиите/специалностите, по които се провежда обучение в клоновете на ДП БГЦПО в градовете Плевен, Пазарджик, Стара Загора, Смолян и Царево. Информация за съдържанието на професиите/специалностите от Списъка можете да намерите в Описание на курсовете.
  3. Можете да посетите и някой от клоновете на ДП БГЦПО и да се запознаете с възможностите, които те предлагат за обучение и настаняване!

 

Свържете се с нас, за да уточним най-подходящите за Вас обучения във всеки конкретен случай!