bgdeen
09
Мар.
2023

Подготовка за включване в професионално обучение

групи – Center of Excellence” от 6.03.2023 г. до 31.03.2023 г. В резултат на доброто дългогодишно партньорство с Агенция по заетостта 50 лица – трайно безработни Проект “Развитие на ДП БГЦПО като иновативен център за обучение на приоритетни целеви групи – Center of Excellence”, процедура „Иновативни заедно“

Предстои провеждането на Подготовка за професионално обучение по проект “Развитие на ДП БГЦПО като иновативен център за обучение на приоритетни целеви и демотивирани, ще бъдат насочени към клоновете на държавното предприятие в градовете Пазарджик, Плевен, Стара Загора и Смолян за сформиране на групи за обучение и подготовка за навлизане в избрана от тях професия. По време на обучението включените лица ще активизират свои стари и ще придобият нови базови знания за четене, писане и смятане – необходими единство и само като основа за изучаване на професията и нейното упражняване. Това са и елементите от фазата на Подготовка за включване в професионално обучения, която съдържа още: стабилизиране на личността, социализиране, мотивиране, кариерно консултиране, гражданско обучение и някои меки умения – всичко подчинено на изискванията на избраната професия.
В групите могат да се включат трайно безработни и демотивирани лица, със средно и по-ниско образование, от всички градове в страната. За участниците от по-отдалечените райони е осигурена възможност за настаняване в общежитията на клоновете, както и възстановяване на транспортните разходи.
Клоновете на държавното предприятие ще събират групи за подготовка по професиите: Графичен дизайнер/Графичен дизайн, Монтьор на компютърни системи/Компютърна техника и технологии, Техник по транспортни средства/Автомобилна мехатроника и други.

proekt1

proekt2 proekt3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.02.2023 г.