bgdeen
За курсистите
от преходните курсове в клоновете на ДП БГЦПО

Уважаеми курсисти,

От 01 март 2031 год. възобновихме присъствените групови занятия в нашите клонове!
От клоновете, в които се обучавате, ще получите информация кога продължава Вашият курс!

За всички,
които искат да се възползват от извънредната обстановка!

Уважаеми клиенти,
Уважаеми клиенти,

предлагаме на Вашето внимание смесена форма на обучение - в онлайн среда и като индивидуални присъствени консултации в клоновете по График – в края му като подготовка за изпита и при желание и необходимост от Ваша страна.
Така ще се съчетаете по оптимален начин Вашата заетост с продбиването на нови знания и умения!

Запознайте се с предложението за обучение по професии!
Запознайте се с предложението за обучение по ключови компетентности!

От ръководството на ДП БГЦПО

От ръководството на ДП БГЦПО