bgdeen

За курсисти от преходните курсове в ДП БГЦПО

Уважаеми курсисти,
Считано от 18 май 2020 клоновете на ДП БГЦПО възобновиха своята дейност по обучение.
Установете контакт с Вашите Бюра по труда и с клона на ДП БГЦПО, в който ще продължите обучението си!
Пожелаваме Ви успешно приключване на курса !
Успешно представяне на изпита!

За регистрираните в ДБТ безработни лица, избрали клоновете на ДП БГЦПО, за да изучат желана от тях професия

Уважаеми бъдещи курсисти в ДП БГЦПО,
Подайте Вашите заявления за избрания от Вас курс за обучение в ДБТ, където сте регистрирани. Информация за клоновете на ДП БГЦПО ще намерите на информационните табла на ДБТ.
В най-скоро време ще бъде обявен актуален График на курсовете в клоновете на ДП БГЦПО съгласно Плана на обученията в рамките на НПДЗ 2020!
Очаква се обученията да започнат в началото на юни 2020.
Следете информацията на страницата на ДП БГЦПО в рубриката „График на курсовете“, на страниците на клоновете и във Вашето ДБТ!

За всички обучавани в клоновете на ДП БГЦПО

В клоновете на ДП БГЦПО са взети всички противоепидемични мерки, за да се гарантира Вашето здраве и здравето на персонала. Призоваваме Ви към стриктно спазване на тези мерки!
Информация за тях ще получите в клоновете на ДП БГЦПО!
От ръководството на ДП БГЦПО