bgdeen
За курсистите
от преходните курсове в клоновете на ДП БГЦПО

Уважаеми курсисти,

От 08 март 2021 год. присъствените групови занятия в нашите клонове в Плевен, Пазарджик, Смолян и Царево отново са преустановени със заповед на регионалните здравни служби.
Очаква се преустановяване на обученията и в клон Стара Загора.

От клоновете, в които се обучавате, ще получавате актуална информация кога ще продължи Вашият курс!

За всички,
които искат да се възползват от извънредната обстановка!

Уважаеми клиенти,
Уважаеми клиенти,

предлагаме на Вашето внимание смесена форма на обучение - в онлайн среда и като индивидуални присъствени консултации в клоновете по График – в края му като подготовка за изпита и при желание и необходимост от Ваша страна.

Така ще се съчетаете по оптимален начин Вашата заетост с придобиването на нови знания и умения!
Запознайте се с предложението за обучение по професии!
Запознайте се с предложението за обучение по ключови компетентности!

От ръководството на ДП БГЦПО

От ръководството на ДП БГЦПО