bgdeen

За курсистите от преходните курсове в клоновете на ДП БГЦПО

Уважаеми курсисти,

Считано от 27 ноември 2020 до 21 декември 2020 клоновете на ДП БГЦПО преустановяват присъствените групови занятия във връзка със заповеди РД-01-675 от 25.11.2020 на министъра на здравеопазването.

Установете контакт с Вашите Бюра по труда, за да получите анекси за  продължаване на обучението си!

От Вашите ДБТ и от клоновете на ДП БГЦПО, в които се обучавате, ще получите информация за възобновяване на курсовете.

За курсистите, подали заявки за включване в курсове

Предвидените по Графика на обученията в клоновете на ДП БГЦПО нови курсове няма да стартират до 21.12.2020.

От Вашите ДБТ и от клоновете на ДП БГЦПО ще получите информация за началото на тези курсове.

От ръководството на ДП БГЦПО