bgdeen

athen2013_377Скъпи колеги, партньори, приятели,

С прискърбие Ви съобщаваме, че на 13 август неочаквано ни напусна доктор Любов Попова.

Колеги, приятели и партньори могат да си вземат последно сбогом с д-р Любов Попова на 17 август 2021 г. от 11 часа в храма на Софийските централни гробища.

Д-р Попова ще остане в сърцата на екипа на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ със своята целеустременост, всеотдайност, загриженост, съпричастност.

Връзката на д-р Попова с българо-германските центрове за професионално обучение започва още със зараждането на идеята за създаване на центрове за професионално обучение, в които желаещите българи да получат възможност за придобиване на професионални умения по европейски стандарти, които умения в последствие да им гарантират успешна професионална реализация и по-добър живот.

В рамките на подписана рамкова спогодба между правителството на Република България и Федерална Република Германия през 1994 г. започва изграждането на „Център за квалификация и повишаване на квалификацията по строителна техника – Плевен“. Дейностите се финансират от Федерална Република Германия, а изпълнението на проекта в Плевен се ръководи от  Екард Бернхайден – директор на центъра. В качеството си на сътрудник на германските експерти и административен ръководител д-р Любов Попова оказва непрекъсната и ценна подкрепа при организирането и провеждането на дейностите по изграждането на обучителния център. Тя е и до г-н Олаф Реерман - представител на Министерството на вътрешните работи на ФРГ и г-н Милчо Димитров - зам.министър на заетостта и социалните грижи на Република България при официално откриване на новосъздадения обучителен център през октомври 1996 г.

През 1998 г. д-р Попова е привлечена от Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) и Германска Консултантска фирма ГОПА Консултантс за осъществяване на експертна и консултантска помощ при изграждане и усъвършенстване на системата за професионално обучение на възрастни и заетостта в България. Д-р Попова работи и в множество проекти в областта на обучението на възрастни и ученето през целия живот. Докторската й дисертация е на тема „Съвременен модел за професионално обучение на възрастни в Република България с прилагане на германски опит“. Занимава се с преподавателска дейност в СУ „Св. Климент Охридски“.DSC03439

През 2011 г., когато е поканена за изпълнителен директор на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“,  д-р Попова отново насочва цялото си внимание, енергия и опит за развитие и утвърждаване на обединените вече пет българо-германски центрове  като авторитетна обучаваща институция, предлагаща качествено, международно признато и надеждно обучение.

Следват 10 години на упорит труд, белязани със сериозни постижения и множество препятствия.

Освен изпълнителен директор на ДП „Българо-германски център за професионално обучение“, д-р Попова е председател на специализираната комисия по образование и обучение към Германо-българската индустриално-търговска камара, председател на „Сдружение на институции за професионално обучение в България“, член на Президиума на Европейската асоциация на институции за професионално обучение (EVBB), член на международни работни групи към Европейската асоциация на институции за професионално обучение (EVBB) по въпросите на миграцията, интеграцията, творчеството и иновациите в професионалното обучение.

Д-р Любов Попова е автор на множество публикации и разработки:

 • Ръководство за участници в дуално обучение;
 • Ръководство за обучение на младежи в риск на пазара на труда;
 • Ръководство за преподаватели по професионално обучение на възрастни;
 • Оперативно ръководство за центрове за професионално обучение на възрастни;
 • Ръководство за практическо обучение;
 • Методика за професионално обучение на възрастни;
 • Технология за създаване на център за професионално обучение на възрастни;
 • Модел за подобряване на качеството на практическото обучение;

Както и съавтор на публикации като:

 • Ръководство за преподаватели на възрастни;
 • Речник за обучение на възрастни;
 • Рамка на обучението на възрастни;
 • Стратегия за обучение на възрастни.

Сред най-сериозните признания на труда на д-р Попова и нейния екип са двете награди „Die Europa” на Фондация „Алберт Китче” и Европейската асоциация на институции за професионално обучение (EVBB)

– първата, получена през 2015 г., в Брюксел, за актуално съдържание и силна социална насоченост на проект „Шанс за младежи в риск на пазара на труда” (МЛАД ШАНС), ЕСФ, ОП РЧР, Приоритетна ос 7;

– втората, получена  през 2019 г., в Братислава, за високото качество на интелектуалните продукти и актуалното им съдържание в подкрепа на дуалното обучение за лица над 16 години и на работодателите по проект „Стратегическо сътрудничество между бизнеса и професионалното обучение за дуално обучение“ (Fokus Dual), програма Еразъм+, КА2 – Трансфер на иновации, 2016-2018 г.

Признание за труда на д-р Любов Попова и представляваното от нея ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ получават и от Министерство на образованието и науката чрез присъдените през 2016 и 2020 г. награди за принос в сектора за обучение на възрастни.